Palkinnon saajat

2022 Turun yliopiston vararehtori TkT Mika Hannula

2023 Kemistklubben vid Åbo Akademi 

2024 Teollisuusneuvos Mauri Kontu

2022 Turun yliopiston vararehtori TkT Mika Hannula

Turun DI-kerho, AboaTEK ja TFiF Åboavdelningen luovuttivat vapunaattona 30.4.2022 Turun yliopiston vararehtori Mika Hannulalle kautta aikojen ensimmäisen Varsinainen Tekniikan Teko - Det Egentliga Teknikdådet -palkinnon esimerkillisestä tekniikan teosta Varsinais-Suomessa! Hannula on panoksellaan ollut myötävaikuttamassa DI-koulutuksen laajentamiseen Turun yliopistolla. Kiertopalkinto-tyylinen tunnustus luovutettiin Hannulalle Paavo Nurmen patsaan lakituksen yhteydessä.

Kuvassa ensimmäinen Varsinainen Tekniikan Teko - Det Egentliga Teknik Dådet  -kiertopalkinnon saaja, Turun Ylipoiston vararehtori Mika Hannula.
Ensimmäinen Varsinainen Tekniikan Teko - Det Egentliga Teknik Dådet -kiertopalkinnon saaja, Turun Ylipoiston vararehtori Mika Hannula.

2023 Kemistklubben vid Åbo Akademi

Voi helposti unohtaa, että meillä on ollut Turussa jo 100 -vuotta DI-koulutusta ja siten myös teekkareita yhtä kauan. Turun vanhin teekkariyhteisö, 100-vuotisjuhliaan viettävä Åbo Akademin ainejärjestö Kemistklubben sai ansaitusti vuoden 2023 Varsinainen Tekniikan Teko - Det Egentliga Teknik Dådet -palkinnon. Palkinnonjakoperusteissa haluttiin painottaa teekkarikoulutuksen ja -perinteiden pitkää historiallista jatkumoa Turussa. Teekkarikulttuurin säilyttäminen ja ylläpito on ensisijaisen tärkeää niin korkeakouluyhteisölle kuin elinkeinoelämälle. Palkintoa oli Kemistklubbenin puolesta vastaanottamassa kerhon presidentti, professori Leena Hupa.

Vuoden 2023 palkinnon sai Kemistklubben, vastaanottajana professori Leena Hupa.
Vuoden 2023 palkinnon sai Kemistklubben, vastaanottajana professori Leena Hupa.

2024 Teollisuusneuvos Mauri Kontu

Vuoden 2024 Varsinainen Tekniikan Teko - Det Egentliga Teknik Dådet -kiertopalkinto myönnetty teollisuusneuvos Mauri Konnulle.

Perheyritys Vahterus Oy:n perustajiin kuuluva Mauri Kontu on edistänyt pitkäaikaisesti ja monipuolisesti tekniikan koulutusta, tutkimusta ja kehitystä Varsinais-Suomen alueella.


Tidigare vandringspristagare

2022 Mika Hannula, Ph.D., rektor vid Åbo universitet

2023 Kemistklubben vid Åbo Akademi

2024 Mauri Kontu

2022 Mika Hannula, Ph.D., rektor vid Åbo universitet

Åbo DI-Kerho, AboaTEK och TFiF Åboavdelningen överlämnade den 30 maj 2022, till vicerektor för Åbo universitet, Mika Hannula, det första Det Egentliga Teknik Dådet-vandringspriset någonsin för ett exemplariskt ingenjörsarbete i egentliga Finland! Hannula har med sitt bidrag möjliggjort att utbyggnaden av forskarutbildningen vid Åbo universitet förverkligats exemplariskt. Det vandrande erkännandet överlämnades till Hannula vid teknologmöss påläggningen av Paavo Nurmi statyn.

Den första mottagaren av priset Det Egentliga Teknik Dådet", vicerektor i Åbo Yliopisto, Mika Hannula.
Den första mottagaren av priset Det Egentliga Teknik Dådet", vicerektor i Åbo Yliopisto, Mika Hannula.

2023 Kemistklubben vid Åbo Akademi

Det är lätt att glömma att vi redan har haft redan 100 år DI-utbildning i Åbo, och därmed teknologer lika länge. Åbos äldsta teknolog, Åbo Akademis ämnesorganisation Kemistklubben, som firar 100-årsjubileum, fick välförtjänt 2023 års faktiska tekniska hantverk - Det Säääyda Teknik Dådet. I kriterierna ville vi betona den långa historiska kontinuiteten i teknologutbildningen och -traditionerna i Åbo. Att bevara och upprätthålla teknologkulturen är av största vikt för både universitetssamhället och näringslivet. Klubbens president, professor Leena Hupa, tog emot priset som Kemistklubbens officiella representant.

Priset tilldelades 2023 till Kemistklubben, med professor Leena Hupa som mottagare.
Priset tilldelades 2023 till Kemistklubben, med professor Leena Hupa som mottagare.