Ohjausryhmä

Palkinnon saajan päättä vuosittain ohjausryhmä, jonka kutsuu koolle TEKin aluetoimiston edustaja. Opiskelijoita ohjausryhmässä edustaa Teekkarikomissio, ryhmään kuuluu myös edustajat Turun alueen teknisistä kerhoista ja seuroista. Edellisten vuosien palkinnonsaajilla on oikeus osallistua palkittavan valintaan. Palkinnon saajalle ilmoitetaan valinnasta 15.3. mennessä. Ohjausryhmä kokoontuu kuukautta aikaisemmin. 


Teekkarikomissio

Turun DI-kerho

AboaTEK

TFiF Åboavdelningen

Turun Teknillinen Seura

ÅTEK

Turun korkeakoulujen TEK-tutkijat ry

Styrgrupp


Vandringspristagaren avgörs varje år av en styrgrupp som sammankallats av en representant från TEK:s regionalkontor. Medlemmarna i styrgruppen representeras av Teknologkomissionen, i gruppen ingår även representanter från olika klubbar och föreningar som har en tekniksinnad bakgrund i Åboområdet. Tidigare års pristagare har rätt att delta i valet av vandringspristagaren. Mottagaren av priset kommer att meddelas innan den 15.3. Styrgruppen träffas en månad tidigare.


Teekkarikomissio

Turun DI-kerho

AboaTEK

TFiF Åboavdelningen

Turun Teknillinen Seura

ÅTEK

Turun korkeakoulujen TEK-tutkijat ry⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠